โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเรา


  ประวัติของโรงเรียน
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลบุคลากร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลทรัพยากร
   ผังโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
  กรรมการสถานศึกษา
   สภานักเรียน
   ข้อมูลชุมชน
   ผลงานดีเด่น
   เครือข่ายผู้ปกครอง
   เว็บเผยแพร่ผลงานครู


สื่อการ์ตูน

แบบทดสอบศิลปะ ป.6 ภาพหัดวาด

 

แบบทดสอบศิลปะ 1-6

แบบวาดนิทาน

แบบการ์ตูนลายเส้น

ทรู 1 2 3 4 5 6

รวมใบงานทรูคลิกไลฟ

ป.1 ป.2 ป.3

ป.4 ป.5 ป.6

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปี 2559

ศิลปะและเทคโนโลย

อาเซียน กัมพูชา ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม สิงคโปร

อินโดนีเซีย กำเนิดอาเซียน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ทัศนธาตุ

 

 

    


Google

โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ 037-311742
webmaster : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๒บ้านตลาดเก่า Email :>ap270825092509!@gmail.com