ในวันที่ 30และ31 พฤษภาคม โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า ยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่โครงการโรงเรียนทรูปลูกปัญญาทุกท่าน


  ประวัติของโรงเรียน
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลบุคลากร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลทรัพยากร
   ผังโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
  กรรมการสถานศึกษา
   สภานักเรียน
   ข้อมูลชุมชน
   ผลงานดีเด่น
   เครือข่ายผู้ปกครอง
   เว็บเผยแพร่ผลงานครู


แบบทดสอบศิลปะ ป.6 ภาพหัดวาด

 

แบบทดสอบศิลปะ 1-6

แบบวาดนิทาน

แบบการ์ตูนลายเส้น

 

 

    


แบบทดสอบ
ครูอัมพร

โรงเรียน ๑ วัดศรีเมือง
 โรงเรียน ๓ บ้านต่ำบุญศิริ
เทศบาลเมืองนครนายก
 ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก
 จังหวัดนครนายก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


Google

โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ 037-311742
webmaster : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๒บ้านตลาดเก่า Email :>p2509@chaiyo.com