โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเรา


  ประวัติของโรงเรียน
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลบุคลากร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลทรัพยากร
   ผังโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
  กรรมการสถานศึกษา
   สภานักเรียน
   ข้อมูลชุมชน
   ผลงานดีเด่น
   เครือข่ายผู้ปกครอง
   เว็บเผยแพร่ผลงานครู


สื่อการ์ตูน

แบบทดสอบศิลปะ ป.6 ภาพหัดวาด

 

แบบทดสอบศิลปะ 1-6

แบบวาดนิทาน

แบบการ์ตูนลายเส้น

ทร1 2 3 4 5 6

รวมใบงานทรูคลิกไลฟ

ป.1 ป.2 ป.3

ป.4 ป.5 ป.6

การบันทึกงาน

ครูศึกษาดูงาน

รวมภาพกิจกรรม

เผยแพร่ผลงาน

การอบรมครู

กิจกรรมการเรียรู้

สสวท.

สื่อพอเพียง

pdf

 

เครือข่ายโรงเรียนทรูปลูกปัญญา และโรงเรียนประชารัฐ

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปี 2559

ศิลปะและเทคโนโลย

อาเซียน กัมพูชา ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม สิงคโปร

อินโดนีเซีย กำเนิดอาเซียน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ทัศนธาตุ

 

 

    


Google ภาพกิจกรรม

เลือกตั้งสภานักเรียน

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ 037-311742
webmaster : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๒บ้านตลาดเก่า Email :>ap270825092509!@gmail.com